Huawei a Google: Jaký je jejich osud?

Huawei Google

Spolupráce Huawei a Google

Vztah mezi společnostmi Huawei a Google je v posledních letech napjatý. V roce 2019 zařadila americká vláda Huawei na tzv. Entity List, čímž čínské firmě znemožnila obchodovat s americkými společnostmi, včetně Googlu. To mělo pro Huawei dalekosáhlé důsledky, jelikož ztratil přístup k důležitým službám a aplikacím Google, jako je Obchod Play, Gmail, Mapy Google a YouTube.

Pro uživatele telefonů Huawei to znamenalo, že si nemohli stahovat aplikace z Obchodu Play a přišli o aktualizace aplikací Google. Huawei se snažil dopad amerických sankcí zmírnit vývojem vlastního operačního systému HarmonyOS a ekosystému aplikací AppGallery. Nicméně, pro mnoho uživatelů je absence služeb Google stále zásadní nevýhodou telefonů Huawei.

Ačkoliv se vztahy mezi USA a Čínou v poslední době mírně uvolnily, není jasné, zda a kdy bude Huawei vyřazen z Entity Listu. Do té doby zůstává budoucnost spolupráce Huawei a Google nejistá.

Obchodní válka USA-Čína

Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou má dopad na mnoho firem, ale jedním z nejviditelnějších příkladů je vztah mezi společnostmi Huawei a Google. V roce 2019 americká vláda zařadila Huawei na černou listinu, čímž zakázala americkým firmám obchodovat s touto čínskou společností bez zvláštního povolení.

Tento krok měl zásadní dopad na Huawei, protože společnost přišla o přístup k důležitým službám a technologiím Google, včetně operačního systému Android a aplikací jako Gmail, YouTube a Google Play. To znamenalo, že nové telefony Huawei, určené pro globální trh, nemohly tyto služby oficiálně nabízet.

Pro Huawei to byla rána, protože společnost se v té době rychle blížila k pozici největšího výrobce chytrých telefonů na světě. Zákaz ze strany USA však její růst zastavil a donutil ji hledat alternativní řešení. Huawei investoval značné prostředky do vývoje vlastního operačního systému HarmonyOS a obchodu s aplikacemi AppGallery.

I když se Huawei podařilo zmírnit dopady amerických sankcí, vztah s Googlem se nevrátil do původního stavu. Obchodní válka mezi USA a Čínou tak jasně ukazuje, jak geopolitické napětí může ovlivnit globální technologický průmysl a vést k nejistotě pro firmy i spotřebitele.

Dopad na telefony Huawei

Situace mezi společnostmi Huawei a Google je komplikovaná a má dopad na miliony uživatelů po celém světě, včetně České republiky. V roce 2019 americká vláda zařadila Huawei na tzv. Entity List, čímž omezila americkým firmám obchodovat s touto čínskou společností. To mělo za následek, že nové telefony Huawei přišly o přístup k některým službám Google, na které jsme byli zvyklí.

huawei google

Co to znamená v praxi? Nové modely Huawei, jako například P40, P50 nebo Nova 9, sice běží na operačním systému Android, ale nenajdete v nich předinstalované aplikace Google, jako je Obchod Play, Gmail, Mapy Google nebo YouTube. Uživatelé si je nemohou jednoduše stáhnout a nainstalovat jako dříve.

Huawei se s touto situací snaží vyrovnat a do svých telefonů instaluje vlastní služby a obchod s aplikacemi AppGallery. Ten se postupně rozrůstá, ale stále v něm chybí některé populární aplikace. Pro mnoho uživatelů je absence služeb Google zásadní nevýhodou, která je od nákupu telefonu Huawei odrazuje.

Android bez Google služeb

Společnosti Huawei a Google se dostaly do centra pozornosti kvůli napjatým vztahům mezi Čínou a USA. V důsledku obchodních omezení ze strany USA ztratil Huawei přístup k některým klíčovým službám Google, včetně Obchodu Play a aplikací jako Gmail, Mapy Google a YouTube. To znamenalo, že nové telefony Huawei, přestože stále běží na operačním systému Android, přicházejí bez těchto populárních aplikací a služeb. Pro mnoho uživatelů to představuje značnou komplikaci, protože jsou zvyklí na ekosystém Google. Huawei se s touto situací snaží vyrovnat rozvíjením vlastních alternativních služeb a obchodu s aplikacemi AppGallery. Investice do vývojářů a propagace AppGallery pomalu přináší ovoce a dostupnost aplikací se postupně zlepšuje. I přes úsilí Huawei však absence služeb Google stále představuje pro mnoho uživatelů významnou překážku. Zda se Huawei podaří vybudovat plnohodnotnou alternativu k ekosystému Google, je otázkou budoucnosti.

Huawei Mobile Services (HMS)

Huawei Mobile Services (HMS) představují ekosystém mobilních služeb vyvinutý společností Huawei jako alternativu ke Google Mobile Services (GMS). Tato změna přišla v důsledku napjatých vztahů mezi společnostmi Huawei a Google, které vyvrcholily v roce 2019, kdy americká vláda uvalila na Huawei obchodní omezení. V důsledku těchto omezení ztratil Huawei přístup k důležitým službám a aplikacím Google, včetně Obchodu Play, Gmailu a Map Google.

HMS zahrnuje širokou škálu služeb, jako je vlastní obchod s aplikacemi AppGallery, cloudové úložiště Huawei Cloud, navigační systém Petal Maps a platební brána Huawei Pay. Huawei aktivně investuje do vývoje a propagace HMS a snaží se přilákat vývojáře, aby své aplikace a hry zpřístupnili i uživatelům Huawei zařízení. Přestože HMS zaznamenaly značný růst a staly se životaschopnou alternativou ke GMS, stále čelí výzvám v podobě menšího ekosystému aplikací a omezené dostupnosti v některých regionech.

huawei google

AppGallery - alternativa Play Store

Společnosti Huawei a Google se kdysi těšily úzké spolupráci, která čínskému gigantovi umožňovala využívat ve svých telefonech operační systém Android s předinstalovanými službami Google, jako je obchod s aplikacemi Play Store. V roce 2019 však došlo k narušení tohoto vztahu, když americká vláda uvalila na Huawei obchodní omezení. Tato omezení znemožnila Huawei přístup k důležitým technologiím a službám amerických firem, včetně Googlu.

V důsledku těchto událostí se Huawei ocitl v situaci, kdy musel hledat alternativní řešení pro své chytré telefony. Jedním z klíčových kroků bylo vybudování vlastního obchodu s aplikacemi, který by nahradil Play Store. Tak vznikla platforma AppGallery, která se stala nedílnou součástí ekosystému Huawei Mobile Services (HMS). AppGallery nabízí uživatelům širokou škálu aplikací, her a dalšího obsahu, a to jak globálních, tak lokálních vývojářů. Huawei aktivně pracuje na rozšiřování nabídky aplikací a na zpřístupnění platformy pro co nejvíce uživatelů po celém světě.

Výzvy pro Huawei a uživatele

Huawei se potýká s významnými výzvami od roku 2019, kdy americká vláda uvalila na společnost obchodní omezení. Tato omezení znemožnila Huawei přístup k důležitým americkým technologiím, včetně služeb a aplikací Google. Pro uživatele telefonů Huawei to znamenalo absenci klíčových služeb, jako je Obchod Play, Gmail, Mapy Google a YouTube. Tato situace představovala pro Huawei i jeho uživatele značnou komplikaci.

Absence služeb Google měla dopad na atraktivitu telefonů Huawei pro některé uživatele. Mnozí byli zvyklí na ekosystém Google a jeho integraci do každodenního života. Huawei se snažil tuto mezeru zaplnit vývojem vlastního operačního systému Harmony OS a budováním ekosystému aplikací AppGallery. Přestože Huawei dosáhl v této oblasti pokroku, stále čelí výzvám v podobě menšího počtu dostupných aplikací a kompatibility s některými službami.

Vztah mezi společnostmi Huawei a Google zůstává napjatý a nejistý. Pro Huawei je klíčové najít způsob, jak se vypořádat s omezeními a nabídnout uživatelům atraktivní alternativu k ekosystému Google. Uživatelé se zase musí rozhodnout, zda jsou ochotni akceptovat omezení spojená s telefony Huawei, nebo zvolit jinou značku.

Budoucnost spolupráce nejasná

Budoucnost spolupráce mezi společnostmi Huawei a Google zůstává nejistá. Po zákazu ze strany americké vlády, který brání americkým firmám obchodovat s Huawei bez zvláštního povolení, ztratila společnost Huawei přístup k důležitým službám a aplikacím Google, včetně Obchodu Play, Gmailu a Map Google. To značně ovlivnilo atraktivitu telefonů Huawei pro zákazníky mimo Čínu, kteří jsou na těchto službách závislí.

huawei google

Huawei se snaží dopad minimalizovat vývojem vlastního operačního systému HarmonyOS a budováním ekosystému aplikací AppGallery. Nicméně, nahradit zaběhnuté služby Google a přesvědčit vývojáře o smysluplnosti investic do nové platformy je mimořádně náročné.

Zatímco Huawei pokračuje ve vývoji vlastních řešení, obnovení plnohodnotné spolupráce s Googlem by pro společnost představovalo významný impuls. To se ale v dohledné době jeví jako nepravděpodobné, vzhledem k pokračujícím obchodním a politickým sporům mezi USA a Čínou. Budoucnost spolupráce tak zůstává nejasná a závislá na vývoji globální politické situace.

Možné dopady na trh

Vztah mezi společnostmi Huawei a Google má pro Huawei nemalý dopad na trh. Ztráta přístupu k některým službám a aplikacím Google, jako je Obchod Play, Gmail a Mapy Google, může odradit část zákazníků od koupě telefonů Huawei. Absence těchto populárních aplikací může uživatelům zkomplikovat život a snížit atraktivitu zařízení Huawei. To by mohlo vést ke snížení prodejů a ztrátě tržního podílu společnosti Huawei. Na druhou stranu by tato situace mohla vytvořit příležitost pro konkurenční značky, které by mohly oslovit zákazníky hledající alternativy k telefonům Huawei s plnou podporou Google. Huawei se snaží tuto situaci řešit vývojem vlastního operačního systému HarmonyOS a budováním vlastního ekosystému aplikací. Úspěch tohoto úsilí však zůstává nejistý a bude záviset na tom, zda se společnosti Huawei podaří přesvědčit vývojáře a uživatele, aby přijali její alternativu k Androidu a službám Google.

Funkce Huawei (bez Google služeb) Zařízení s Google službami
Operační systém EMUI (založený na Android Open Source Project) Android s Google službami
Obchod s aplikacemi Huawei AppGallery Google Play Store
Dostupnost aplikací Google Nejsou předinstalovány, některé lze používat přes webový prohlížeč Předinstalovány a plně funkční
Mapová aplikace Huawei Petal Maps Google Maps
E-mailový klient Huawei Email, jiné aplikace třetích stran Gmail, jiné aplikace třetích stran

Huawei hledá vlastní cestu

Společnost Huawei se v posledních letech potýká s významnými překážkami, zejména kvůli napjatým vztahům se Spojenými státy. Tyto komplikace vyvrcholily zákazem od společnosti Google, který znemožnil Huawei používat v nových telefonech operační systém Android s Google službami. Tato situace donutila Huawei hledat vlastní cestu v oblasti mobilních operačních systémů. Výsledkem je HarmonyOS, vlastní operační systém společnosti Huawei, který má ambice konkurovat Androidu a iOS. Uvidíme, zda se společnosti Huawei podaří prosadit HarmonyOS a vybudovat kolem něj silný ekosystém aplikací a služeb. Absence Google služeb, jako je Obchod Play, Gmail a Mapy Google, představuje pro Huawei značnou výzvu. Huawei se snaží tuto mezeru zaplnit vlastními alternativami, jako je AppGallery a Huawei Mobile Services (HMS). Zda se společnosti Huawei podaří překonat tyto překážky a udržet si pozici jednoho z předních světových výrobců chytrých telefonů, je otázkou, na kterou zatím neznáme odpověď.

huawei google

Publikováno: 11. 07. 2024

Kategorie: technologie

Autor:

Tagy: huawei google | vztah mezi společnostmi huawei a google