dostupný software

Dostupný Software

Dostupný software: Technologie pro každého?

Definice dostupného softwaru Dostupný software, někdy nazývaný také otevřený software, je software s otevřeným zdrojovým kódem, který je k dispozici zdarma pro použití, modifikaci a distribuci. To znamená, že kdokoli si může prohlédnout zdrojový kód programu, pochopit, jak funguje, a provést v něm změny. Tyto změny pak...