pausal

Pausal

Paušál: Jak vybrat ten nejlepší tarif pro vaše potřeby?

Definice paušálního tarifu Paušální tarif, často nazývaný také tarif s pevnou měsíční sazbou, je typem smluvního vztahu s poskytovatelem služeb, kde uživatel platí předem stanovenou pevnou částku za definované období, obvykle jeden měsíc. Tato pevná částka opravňuje uživatele k využívání určitého objemu služeb...